Miasto i Gmina Węgorzyno
Powróć do: Sołectwa

Sołectwo Winniki

SOŁECTWO

Winniki

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

114 (stan na 01.01.2022)

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA:

Winniki

SOŁTYS:

Katarzyna Pliżga

WINNIKI – wieś sołecka o zabudowie zwartej, położona nad Reską Węgorzą. Rozciąga się na przestrzeni 0,5km. Kościół neogotycki św. Karola Boromeusza zbudowany z cegły w 1860r., cmentarz przykościelny otoczony drzewami.