Miasto i Gmina Węgorzyno
Powróć do: Sołectwa

Sołectwo Cieszyno

SOŁECTWO

Cieszyno

LICZBA MIESZKAŃCÓW:

202 (stan na 01.01.2022)

MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE W SKŁAD SOŁECTWA:

Cieszyno

SOŁTYS:

Mariusz Rataj

CIESZYNO - wieś sołecka, letniskowa nad jez. Woświn. W miejscowości warto zobaczyć kościół  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ryglowy z XVIII w. przebudowany w XIX w., park z XIX/XX w., dąb szypułkowy(440 cm), ośrodek wczasowo–kolonijny.