Miasto i Gmina Węgorzyno

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniak

Głównym założeniem inwestycji jest przebudowa i wyremontowanie pomieszczeń w celu przystosowania do nowej funkcji, którą jest świetlica wiejska. W obiekcie zaprojektowano salę świetlicy wiejskiej, pomieszczenie z aneksem kuchennym, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie sanitarne.

Gmina Węgorzyno złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Umowa na dofinansowanie tej inwestycji została podpisana z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego dnia 21.09.2018r. Projekt pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Roboty budowlane trwały od lipca 2020 roku do lutego 2021 roku. Wykonawcą była firma P.U.H. Robert Dudziec.

Koszt realizacji zadania to 651.900,00 zł.